Tag Archives: detkim

QUẦN ÁO DỆT KIM LÀ GÌ?

Quần áo Dệt Kim là các sản phẩm may mặc, đan dệt được tạo ra từ cách dòng vải hay sợi dệt kim. Để hiểu về quần áo dệt kim ta cần tìm hiểu về vải dệt kim trước đã nhé!! 1. Vải dệt kim là gì?   Vải dệt kim bao gồm một cấu trúc được […]